Rekonstrukce bytu – kdy je potřeba stavební povolení

Rekonstrukce bytu je dnes již celkem běžnou záležitostí a při jejím plánování je potřeba předem promyslet některé kroky, které mohou do jisté míry ovlivnit potřebu stavebního povolení či ohlášení. Než k samotné rekonstrukci bytu vůbec přistoupíte a rozhodnete se na ni uvolnit své naspořené finanční prostředky, je potřeba si ujasnit pár věcí, které Vám mohou samotnou rekonstrukci bytu na klíč více či méně usnadnit a vyhnout se tak zbytečné a mnohdy zdlouhavé byrokracii. Jde zejména o to, v jakém rozsahu bude rekonstrukce probíhat, jak moc se tím ovlivní dispozice bytu či zda budete zasahovat do nosných příček apod.

Kdy stavební povolení nepotřebujete

Při rekonstrukci bytu či bytového jádra se v klidu obejdete bez stavebního povolení pokud nezasahujete do nosných příček, neměníte nijak vzhled budovy a neměníte dispozice bytové jednotky (např. z bytu 3+1 rekonstrukcí nevytvoříte 2+1 apod.). Také je kladen důraz na hmotnost materiálů použitých při rekonstrukci bytu – ta by měla být stejná nebo alespoň velice podobná materiálům původním. To zpravidla nebývá žádný problém, jako hlavní stavební materiál při rekonstrukci bytu se totiž využívají ytongové tvárnice či sádrokarton, které se v hmotnosti oproti například umakartovým či siporexovým stěnám příliš neliší.

Je nám jasné, že běžný člověk, který nikdy žádnou rekonstrukci bytu neabsolvoval, dokáže jen stěží posoudit, zda se jeho představa o rekonstrukci obejde bez zasahování do nosných zdí apod. Pokud si například přejete vybourat příčku a znovu ji vystavět, zkuste se na ni blíže podívat – pokud se jedná o příčku ze siporexu (nebo podobného materiálu), snadno do ní například zatlučete hřebík. V takém případě se rozhodně nejedná o nosnou příčku a můžete ji nechat bez potíží vybourat. Pokud se jedná o příčku panelovou (opět můžeme ke zjištění použít hřebík – do panelu jde zatlouct celkem obtížně), může se už jednat o příčku nosnou a je potřeba ji prozkoumat ještě blíže, respektive podívat se na její tloušťku. Nenosné panelové příčky jsou zpravidla tlusté pouze 6 cm.

Typickým případem, kdy není potřeba stavební povolení, je rekonstrukce bytového jádra, které ve většině případů bývá z umakartu. Ten se demontuje a bytové jádro se pak nově vystaví z ytongových tvárnic. Stejně tak výměna zařizovacích předmětů koupelny a WC, pokládka nové podlahové krytiny či revitalizace stěn a stropů stavební povolení nevyžaduje.

Pro shrnutí a ověření potřeby stavebního povolení si zkuste odpovědět na následující otázky:

  • změní se rekonstrukcí bytu dispozice?
  • bude se zasahovat do nosných příček a konstrukcí?
  • budou se při stavební úpravě používat nějaké neobvyklé materiály, které by se mohly zásadně lišit v hmotnosti těch původních?
  • změní se nějak rekonstrukcí bytu vzhled budovy?

Pokud jste na všechny tyto otázky odpověděli “NE”, tak si můžete ušetřit cestu na stavební úřad, jelikož v takovém případě se vaše rekonstrukce bytu obejde bez stavebního povolení.

Kdy je potřeba stavební povolení

Stavební povolení při rekonstrukci bytu bude vyžadováno v případech, kdy – jak bylo zmíněno výše – se rekonstrukcí změní vzhled budovy, bude se zasahovat do nosných příček nebo budete měnit dispozice bytu – například propojení koupelny s WC, spojení dvou bytů apod.

Rekonstrukce bytu na ohlášení

V některých případech není vyžadováno přímo stavební povolení, ale postačí vám ohlášení. Typickým příkladem je například přesunutí WC do chodby nebo zvětšení koupelny na úkor komory, přičemž ale nesmí být zasahováno do nosných zdí. Jedná se tedy o takové stavební úpravy, kdy dojde ke změně užívání některé části bytu.

V každém případě je tedy nutné si ujasnit, co chcete rekonstrukcí bytu získat a jak moc na samotnou realizaci pospícháte. Pokud se vám jedná o běžnou rekonstrukci bytového jádra, pokládku  či renovaci podlahy, štukování a malování stěn, nové rozvody vody, odpadu a elektra, můžete hodit stavební úřad za hlavu. Pokud si chcete s rekonstrukcí více pohrát a například přemístit některé místnosti, vyřezat otvory do nosných zdí, apod., budete si muset stavební povolení či ohlášení obstarat. Pokud tedy na rekonstrukci bytu spěcháte, výrazně vám doporučujeme zvážit, zda jsou potřeba stavební úpravy, které se bez návštěvy stavebního úřadu neobejdou.