Bourací a demoliční práce

Bourací a demoliční práce nelze v případě rekonstrukcí bytů (zejména tedy bytových jader) vynechat.

Bourací a demoliční práce mimo jiné zahrnují:

  • vybourání starých umakartových bytových jader
  • bourání příček
  • demontáž starých zařizovacích předmětů (např. vana, záchodová mísa, otlučení obkladů aj.)
  • demontáž vestavěných skříní, kuchyňských linek atd.
  • vybourání dřevěných podlah nebo jiných podlahových krytin
  • vybourání zárubní a oken
  • likvidace odpadu

Proč je třeba vybourat stará bytová jádra?

Výstavba bytových jader z umakartu byla kdysi naprostou samozřejmostí, nad kterou se téměř nikdo nepozastavil. Dnes už ale moc dobře víme, že umakart není pro takovéto výstavby příliš vhodný. Umakart už dlouhou dobu nedokáže naplňovat rostoucí nároky na životní podmínky, včetně nároků na hygienu a bezpečnost. Ve větší míře tyto nároky nespňoval ani v dobách jeho hojného využívání. Přesto však se s ním setkáte v naprosté většině panelových bytů.

Co tedy s umakartem? Na tuto otázku existuje jednoduchá odpověď: vybourat, vybourat a okamžitě s ním pryč! Poté již lze vystavět příčky nové, v naprosté většině z ytongových tvárnic, které jsou vysoce odolné, pevné a snadno se s nimi manipuluje.

Co s odpadem?

Veškerý vzniklý odpad včetně suti a komunálního odpadu odvážíme v předem připravených kontejnerech. Jelikož se většinou odnos odpadu neobejde bez průchodu přes společné prostory (např. chodby a schodiště panelových domů), dbáme především na bezpečnost a veškerý nepořádek po sobě uklidíme. Výtah rovněž opatřujeme folií, čímž zamezíme jeho znečištění či poškození.

A jak je to s hlučností?

Nikoho nepřekvapí, že demoliční a bourací práce jsou velmi hlučné. Z tohoto důvodu se vždy snažíme začínat zakázky ihned zkraje týdne (zpravidla v pondělí), abychom tak tyto rušné činnosti měli rychle za sebou a nikoho v domě neobtěžovali s hlukem ještě o víkendu.

Rovněž maximálně respektujeme domovní řád, hlučné práce tedy provádíme jen v řádem určené době. Do společných protor (i do výtahu) rovněž vylepujeme informační letáky o probíhajících pracích, včetně kontaktního spojení, na které se může kdokoli v případě potřeby obrátit.

Tip - bourací a demoliční práce jsou součástí kompletní rekonstrukce bytu a bytových jader.